SOCIALE WERKEN

Een serviceclub heeft in de eerste plaats als doelstelling aandacht te hebben voor de minder bedeelden en ten dienste te staan van zij die het met minder moeten doen en dit om de meest uiteenlopende redenen. Elke vorm van uitsluiting moet vermeden worden.

Lionsclub De Haan Permekeland heeft in zijn bestaan reeds heel wat dergelijke "goede doelen" mogen ondersteunen. Enkele daarvan keren ieder jaar terug zoals de Sinterklaaspakketten en de Kerstpakketten die via het Ocmw De Haan worden verdeeld aan zij die het financieel wat minder hebben.

Er is ook de jaarlijkse tussenkomst in het Sinterklaasfeest dat door de Brugse afdeling van Inclusie Vlaanderen wordt georganiseerd. Sedert 2007 is er tevens de permanente steun aan Ons Erf (Sint-Michiels bij Brugge) waar er hippotherapie aan mensen met een beperking wordt aangeboden. Onze financiële hulp gaat in de eerste plaats naar het onderhoud en de verzorging van de paarden die voor dit project worden aangewend. De leden van onze club zijn steevast van de partij bij de organisatie van de jaarlijkse koetsentocht terloops de maand juni. Ook het Hart voor West-Vlaanderen geniet onze steun.

Het Streekfonds West-Vlaanderen werd in 2001 opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting en is een fonds van en voor alle mensen in West-Vlaanderen. Het Streekfonds brengt lokale schenkers (bedrijven, particulieren, lokale overheden, ...) en organisaties bijeen om samen initiatieven of projecten op te starten die

het samenleven in onze regio versterken. Er is de steun aan Dranouter Bad : een jaarlijks muziekfestival dat eind april doorgaat in De Panne en aldaar georganiseerd wordt door Folkfestival Dranouter vzw. Het is een belevingsfestival dat zich focust op jongeren met een beperking. Voor deze jongeren is het een actieve en passieve beleving in een schitterend kader aan zee.

Diverse Lionsclubs uit Oost- en West-Vlaanderen zorgen voor een belangrijke bijdrage in de kosten van de organisatie en op de dag van het gebeuren steken de leden een handje toe.

En daarnaast zijn er nog de talrijke vragen van instellingen enz. om bij te passen om het broodnodige extraatje te kunnen aanbieden. Zo is er Het Galjoen in De Haan waar men de douches aanpast zodat die optimaal toegankelijk zouden zijn voor de bezoekers met de beperking.

Er is ook het opvangcentrum MPI De Haan, prachtig gelegen vlakbij bos, duinen en strand : met 120 bedden vangt dit internaat in alle weekends, vakanties en schoolvrije dagen, kinderen op uit de internaten van het Gemeenschapsonderwijs. De kinderen lopen school in het bijzonder onderwijs en kunnen, voor kortere of langere tijd, om uiteenlopende redenen niet meer huiswaarts.

Met de opbrengsten van onze talrijke activiteiten kunnen we deze initiatieven verder uitbouwen en daar waar nodig bijpassen voor zij die het financieel minder hebben, aan de rand moeten leven of die in hun handelen beperkt worden.

De Sociale Commissie
Lionsclub De Haan-Permekeland
Enkele fotoreportages van inclusiedagen vind je terug via de links!